Utskifting av projektorlampens lyskilde (omlamping)

MyProjectorLamps skifter IKKE ut lyskilden til projektorlamper. Utskifting av lyskilden, dvs. omlamping, av projektorlamper er IKKE anbefalt av MyProjectorLamps eller av noen audio/visuelle fagfolk. Det er flere risikoer involvert i å kjøpe en omlampet pære, inkludert alvorlig nedsatt levetid, skade til LCD-panelet eller bilde på grunn av uregelmessige brenntemperaturer, og muligvis varig skade på projektoren.

Hva er omplamping (utskiftning av lyskilden)?

Omlamping er utskifting av det ARC røret som sitter inni projektorlampens kvartskule. Selskaper som utfører omlamping uthuler ut den keramiske base som holder den gamle brenneren på plass og deretter plassere en ny brenner inne, og fester den på plass med ekstra styrke drivning.

Hvorfor er omlamping farlig for projektoren min?

Lav kvalitets ARC rør

De store, globalt anerkjente produsenter av projektorlamper er de eneste selskapene som lager de originale ARC rør. Derimot skaffer omlampingsselskapene sine ARC rør ofte fra ikke-originale produsenter i Kina som lager ARC rør uten det riktig utstyret. Utstyret som kreves for å produsere høykvalitets ARC rør for projektorlamper koster millioner av dollar å utvikle og millioner mer hvert år for å opprettholde og forbedre. Kinesiske produsenter lager projektorlamper ofte på billig vis, med metoder som ikke benytter riktig utstyr. Bruk av lav kvalitets ARC rør sterkt reduserer projektorlampens liv, ofte helt ned til mindre enn 200 timer. Den sterkt redusert levetid gjør kjøpet faktisk dyrere for kunden. Fra tiden den ikke-original lampen er kjøpt og går ut til den neste lampe er kjøpt, vil kunden allerede ha betalt mer enn det koster å kjøpe en høykvalitetslampe fra MyProjectorLamps.

Permanent skade på projektoren

Posisjoneringen av ARC rør vinkelen må være meget nøyaktig. I omlampings prosessen er brenneren nesten alltid plassert i feil vinkel fordi omlampingsselskaper stiller ARC rør manuelt med primitive verktøy. Hvis posisjonen på brenneren er feil med så lite som en tusen del av en tomme, kan det føre til projektorlampen å brenne lysere og varmere på visse steder. Dette er igjen kan føre til at lampen brenner LCD-panelet, noe som vil forårsake blå, rød eller grønn striper å vise seg på projektorens skjermbilde. Hvis dette skjer, betyr det at LCD-panelet har blitt permanent skadet. (Derfor er det er lurt å kjøpe en original lampe laget av de store produsentene. De benytter avanserte utstyr verdt mange millioner og også foretar regelmessig vedlikehold av dette utstyr for å sikre at brennervinkelen tilfredsstiller de helt nøyaktige spesifikasjonene til den tilhørende projektor).

Kvikksølv lekkasje

Til slutt, en brenner som er feilplassert kan føre til at kvikksølv dampen lekker fra selve brenneren. Projektorlamper fungerer ved å tenne på kvikksølvdamp som er under meget høyt trykk, slik at den går over et ARC gap. Når du kjøper en omlampet projektorlampe, inneholder det er egentlig en brenner av lav kvalitet som er plassert inne i en gjenbrukt kvartskule. Denne praksisen tilfredsstiller ikke til de strenge sikkerhetsbestemmelsene opprettet av offentlige organer og som de store produsentene må adlyde. Disse bestemmelsene sikrer at når du kjøper en lampe fra en av de store produsentene, vil de ikke lekke. Derimot om du kjøper en omlampet projektorlampe, kan en kvikksølv lekkasje oppstå. Dette kan forårsake at lampens levetid blir forkortet og lysstyrket falmes. Det er viktig å huske på at kvikksølv er ekstremt helseskadelig, og at en kvikksølvlekkasje kan føre til varig skade på utstyret inne i projektoren.