Vi slår alle priser på Internett!

Vi vet og forstår at det kan være dyrt for de fleste å kjøpe en projektorlampe. Derfor tilbyr vi oss å slå alle priser du finner annonsert på Internett. Vi stoler på våre bunnpriser og er sikre på at du ikke finner bedre priser noen andre steder. Hvis du likevel finner det, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi vil gjerne vite om det.

Hvorfor er prisene så lave?

Vi kjøper projektorlampene våre direkte fra produsenten, det er ingen mellomledd. Vi kjøper også inn i store antall, slik at vi er sikre på å få best mulig pris, og deretter sørger vi for at du også tjener på det.

Sist, men ikke minst, har vi varelager for alle projektorlampene på regionskontorene våre, og vi sender dem direkte til deg. Det overrasker deg kanskje at denne forretningsmodellen ikke er så vanlig som man skulle tro. Pass på at bedriften du kjøper fra ikke er et par trinn opp på stigen med mellomledd.