Ljuskällebyte

Ljuskällebyte i Projektorlampor

MyProjectorLamps utför INTE ljuskällebyte i projektorlampor. Ljuskällebyte i projektorlampor rekommenderas INTE av MyProjectorLamps eller av någon professionell inom audio/visuell.

Där är flera risker när man köper en glödlampa som har genomgått ljuskällebyte, inclusive starkt nedsatt livslängd på lampan, LCD panel eller bild skada pga. inkonsekvent bränntemperatur och möjlig, permament skada i din projektor.

Vad är ljuskällebyte?

Ljuskällebyte är när man byter ut ARC tuben som finns placerad inuti projektorlampans quartz glob. Företag som sysslar med ljuskällebyte, urholkar keramikbasen som håller den gamla brännaren på plats och sätter sedan in en ny brännare med hjälp av extra stark fogtätning.

Varför är Ljuskällebyte Farligt för min Projektor?

Lågkvalitativa ARC Tuber

De stora, världskända projektorlamptillverkarna är de enda företagen som tillverkar original ARC tuber. Dock händer det ofta att företag som sysslar med ljuskällebyte, köper ARC tuber från knockoff tillverkare som gör ARC tuber utan den rätta utrustningen i Kina. Utrustningen som krävs för att tillverka högkvalitativa ARC tuber för projektorlampor kostar miljontals dollar att utveckla och ytterligare miljontals dollar att underhålla och förbättra varje år. Kinesiska tillverkare gör ofta billiga lampor genom att använda metoder som inte involverad den rätta utrustningen. Lågkvalitativa ARC tuber begränsar lampans livslängd väsentligt, ofta under 200 timmar. Den korta livslängden gör faktiskt köpet dyrare för konsumenten. När en andra lampa har köpts in, har kunden redan spenderat mer än vad en högkvalitativ lampa från MyProjectorLamps kostar.

Permanent Projektorskada

Placeringen på ARC tubens vinkel måste vara väldigt exakt. Vid ljuskällebyte placeras brännaren nästan alltid i fel vinkel, eftersom dessa företag sätter in tuben med mycket enkla verktyg. Om vinkeln på brännaren avviker med så mycket som en tusendels tum, kan det orsaka projektorlampan att brinna starkare och varmare i vissa delar. Detta kan i sin tur göra att lampan bränner ut LCD panelen, vilket gör att blå, röda och gröna fläckar syns på projektorbilden. Om detta händer, innebär det att LCD panelen har blivit skadad permanent. (När man köper en ny lampa från en av de större tillverkarna, är det multi-million utrustning och regelbundet undehåll av den utrustningen som försäkrar att brännaren har den exakta vinkeln som krävs för projektorn).

Kvicksilver Läckage

Slutligen, kan en felplacerad brännare även leda till att kvicksilver läcker ut från brännaren. Projektorlampor fungerar genom att antända ultrahögtryckskvicksilverånga över ett ARC mellanrum. När du köper en lampa som har genomgått ljuskällebyte, är där i princip en lågkvalitativ brännare som har placerats i en återanvänd quartz glob. Denna metod följer inte de strikta säkerhetsreglerna som myndigheterna satt på plats för tillverkare att följa. Dessa åtgärder försäkrar att där inte är läckage när du köper en lampa från en av de större tillverkarna. Denna sortens läckage kan dock hända efter ljuskällebyte. Det är detta som gör att lampans skärpa försämras och att livslängden förkortas. Det är viktigt att komma ihåg att kvicksilver är väldigt skadligt för hälsan och kan permanent skada utrustningen inuti projektorn.